Osteopathie R. Parrein

Menu Sluiten

Osteopathie R. Parrein

Korte Kouter 2
8970 Poperinge

Tel 057 30 10 20
enkel op afspraak

info@osteopaatpoperinge.be

Osteopathie bij kinderen

In de geneeskunde is het een gouden regel dat het kind geen kleine volwassene is. Dit geldt natuurlijk ook in de osteopathie! Kinderen ontwikkelen zich op allerlei vlakken. Ze groeien, hun spraak en motoriek ontwikkelt zich en als persoon vormen zij zich meer en meer. Al deze aspecten maken dat ieder kind een unieke benadering vergt. Als er een bepaalde problematiek optreedt in een van de aspecten van de ontwikkeling, dan heeft dit invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Osteopathie is een zachte en efficiëntie geneeswijze die uitermate geschikt is voor kinderen. Door de zachte technieken zijn bijwerkingen zeldzaam en wordt behandeling door het kind als aangenaam ervaren. Het kind voelt het respect voor zijn lichaam en herkent in de benadering van de osteopaat de weg naar herstel. Om een kind goed te helpen en de ouders uitleg te kunnen geven betreffende de problemen van het kind heeft de osteopaat een gedetailleerde kennis nodig van de kindergeneeskunde en de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit betekent niet dat de kinderosteopaat de plaats van de kinderarts of huisarts inneemt. Osteopathie blijft een aanvullende manuele behandelmethode.

 
→ - Hoofdpijn, rugpijn, nekpijn of pijn elders in het bewegingsapparaat, buikpijn, obstipatie, diarree, luchtwegproblematiek (recidiverende NKO-infecties,longen), concentratieproblemen en leerproblemen, gedragsproblemen, ADHD, orthodontie, moeilijk / niet zindelijk worden, scoliose, mijn kind zit niet lekker in zijn/haar velBuikpijn, obstipatie, diarree

Buikpijn is een klacht die bij kinderen vaak voorkomt. Jonge kinderen kunnen heel moeilijk aantonen waar ze precies pijn hebben en noemen dit dan buikpijn. De ‘buikpijn’ varieert van pijn, krampen, obstipatie, diarree tot veel lucht in de buik en zelf overgeven. Het goed functioneren van de buikorganen is afhankelijk van een goede mobiliteit, een goede doorbloeding en een goed werkend zenuwstelsel van en naar de buikorganen. Daarnaast is de voeding erg belangrijk. Een osteopaat bekijkt een darmprobleem vanuit deze facetten en tracht, daar waar het probleem gelokaliseerd is, dit op te lossen. Als de darmen van uw kind goed functioneren, zal uw kind zich globaal fitter en vitaler voelen/ zijn.


Longen

Een goede ademhaling heeft te maken met een goede beweeglijkheid van de borstkas (dit betekent de beweeglijkheid van de wervelkolom, de ribben, het borstbeen alsook de ophanging van de organen binnenin de thorax). Een goed functionerende middenrifspier en een normale abdominale druk zijn eveneens van belang. Bewegingsverliezen in bovengenoemde gebieden kunnen hun weerslag hebben op het adempatroon waardoor ook de ventilatie van de luchtwegen wordt verstoord. Eveneens worden adviezen gegeven om de algemene weerstand te verbeteren.


Concentratieproblemen en leerproblemen

Problemen tijdens de zwangerschap, tijdens en na de geboorte, ongevallen, infecties, erfelijke factoren … kunnen de vitaliteit en de ontwikkeling van een kind ernstig beïnvloeden. Een ontwikkelingsstoornis kan leiden tot allerlei schoolse problemen waaronder dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, gedragsproblemen, …. Een leerstoornis is een zeer complex fenomeen dat zijn oorsprong kan vinden in zeer veel oorzaken en is zelden een alleenstaand probleem. Het leerprobleem gaat dan ook dikwijls gepaard met een aantal secundaire klachten zoals slaapproblemen, emotionele problemen, frustratie, psychosomatische klachten welke dikwijls gerelateerd kunnen worden aan een globale overbelasting ten gevolge van de kernstoornis nl. de leerstoornis. Daarnaast kan een leerprobleem primair (wanneer ze niet te wijten is aan andere factoren) zijn of secundair het gevolg zijn aan omgevingsfactoren. Niet alle leerproblemen kunnen verholpen worden door een osteopaat maar osteopathie is dikwijls een goede katalysator en maakt mogelijkheden vrij die andere begeleidingen (logopedie, psychomotoriek, speltherapie, …) beter laat renderen. Daarnaast is het dikwijls een enorme ondersteuning voor de fysieke klachten die het kind met leerproblemen ondervindt. Dit maakt dat het kind beter gaat functioneren met de middelen die het ter beschikking heeft in zijn systeem en dus efficiënter zal gaan handelen en minder belasting zal ervaren.

 

Moeilijk / niet zindelijk worden

Moeilijk tot niet zindelijk worden (incl. bedplassen) kan ontstaan doordat het signaal van een volle blaas of rectum niet goed wordt meegedeeld aan de hersenen of doordat het kind het negeert. Als er een verminderde mobiliteit is van de blaas of het rectum, wordt er vaak een verkeerd signaal afgegeven waardoor het kind te laat naar het toilet gaat. Bij een blokkade in de wervelkolom, het bekken of spanning in de schedel kan het signaal niet goed of te laat doorkomen in de hersenen waardoor het kind niet adequaat reageert op de prikkel. Hierdoor zal het kind ongelukjes blijven krijgen ook al doet hij/zij nog zo zijn/haar best. 
Een osteopatische behandeling kan ingrijpen op al deze systemen waardoor niet alleen de zindelijkheid verbeterd maar ook de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind.